Svart Logo Barkarby City

Nytt sjukhus, äldreboende, bostäder och kommersiella ytor.

Hemsö Logo

− Mitt i stadsdelen planerar Hemsö för fram- tidens sjukhus som ska tillgodose medborg- arna med lättillgänglig och personcentrerad vård. Fokus är samverkan mellan region och kommun för att skapa en nära vård och omsorg. Ett äldreboende ingår också i planerna, säger Nils Styf, VD Hemsö.

Hemsö planerar för ett kvarter om totalt 42 000 kvadratmeter som ska innehålla Barkarby sjukhus, äldreboende, andra boendeformer och kommersiella ytor. Kvarteret ligger centralt i Barkarby med direkt närhet till det nya navet för kollektivtrafik med tunnelbanan, bussar, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.