Svart Logo Barkarby City

Bostäder, kontor och kommersiella verksamheter i direkt anslutning till det nya kollektivtrafiknavet i Barkarby City.

Peab

Peab bygger två kvarter om 55 000 kvadratmeter för bostäder, kontor och kommersiella verksamheter i direkt anslutning till det nya kollektivtrafiknavet i Barkarby där tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg och bussterminal möts och knyter samman Stockholmsregionen med Mälardalen.