Svart Logo Barkarby City

Längdskidor i mitten av sommaren. Kombinerat med kontor, hotell, handel, upplevelser och bostäder.

Serneke Logo

Fastigheten

I kvarter A utvecklar Serneke en fastighet i direkt anslutning till det nya navet för kollektivtrafik som kommer att utgöra en central punkt i Barkarby City. Den blivande stora multisportanläggningen kommer att inrymma kontor, idrott och handel med naturliga mötesplatser för de som arbetar, bor eller vistas i stadsmiljön.

Fastigheten om cirka 35 000 kvm LOA kommer att ha en direktaccess från tunnelbanan, och kommer du med bil kör du lätt in i fastighetens stora underliggande garage om cirka 350 platser.

I fastighetens bottenvåning finner du idrottsanläggningar, dagligvaruhandel och Stockholmregionens första inomhusanläggning för längdskidåkning året runt som Serneke utvecklar. En våning upp ligger fastighetens härliga padelbanor och fräscha gymanläggning.

Resterande del av fastigheten öppnar upp för bland annat vårdverksamhet, aktivitetshall och kulturlokaler såsom biograf och teater med möjlighet till flertalet olika verksamheter. Högst upp i huset placeras Kontorsytorna, med god takhöjd stora fönster från 4 väderstreck med väl tilltagna takterrasser. Sammantaget kommer kontorssegmentet inrymma cirka 10 000 kvm LOA. Kvarter A bedöms vara färdigställd i slutet av 2025, dvs. ungefär samtidigt som den nya tunnelbanestationen öppnas för trafik.

Intilliggande kvarter D, E och F kommer att bli hyresrätter med handel i bottenvåningen, kvarter C blir en kombination av bostadsrätter med ett par våningar kommersiell användning.

Serneke Barkarby City område
Serneke Barkarby City infrastruktur
Fastigheten ”kvarteret A’” är belägen i direkt anslutning till Barkarby station som är regionens blivande trafikknutpunkt för västra Stockholm med T-bana, nya regional- och pendeltåg, ny bussterminal, Förbifart Stockholm, E18 och närhet till E4.
Mäklare Jessica Gräsberg från Savills

Jessica Gräsberg
Mäklare, Savills
070 600 02 80

Området

I Barkarby City utvecklas en helt ny och dynamisk stadsmiljö som harmoniskt integrerar näringsliv, livsstil och rekreation med hållbarhet och hälsa i fokus. Det pågår unika infrastruktursatsningar i form av nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny pendel-, regional- och fjärrtågsstation vilket gör Barkarby till ett av de mest tillgängliga områdena i Stockholmsregionen. Sammantaget kommer detta att skapa ett nav för kommunikationer som både expanderar och sammanbinder västra Stockholm med hela Mälardalen.

I den nya myllrande stadsmiljön kommer det finnas restauranger, caféer, gymanläggningar, hotell, butiker, bostadshus, kontorsetableringar och en skidsanläggning som är öppet året om. Arbetsplatser, förskolor och skolor med olika inriktning. Ett nytt och modernt sjukhus, bibliotek, scener och lekplatser samt naturliga mötesplatser såväl inomhus som på torg, innegårdar och på flera av byggnadernas tak. Inom gångavstånd finns dessutom härliga skogsmiljöer och motionsspår, samt idrottsområde och utegym. Här byggs framtidens blandstad i form av kontors- och multifunktionella stadskvarter med fokus på bland annat vård, lärande, handel, idrott och ett upplevelserikt kultur- och friluftsliv.

Hjärtat och mittpunkten i regionen blir Barkarby City med en pulserande urban mix av spännande arkitektur med höghus upp till 30 våningar, cirka 10 000 nya bostäder i området och 18 400 nya livgivande arbetsplatser.

Om Serneke

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling, som fortsätter växa med god lönsamhet och projektplaner som bokstavligen bryter ny mark i branschen och samhället. Vårt mål är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vi brinner för samhällsnytta och ser ett stort värde i att bygga med idrott och hälsa i fokus.

Att vi lyckats hittills tror jag beror på att jag är engagerad och insatt i alla frågor, står upp för mina entreprenörer, underentreprenörer och medarbetare. Jag tror att engagemang är A och O, och det skapar man genom sin inställning. Folk runt dig blir engagerade om du är engagerad själv, så enkelt är det. Vi ska alltid förbli de som vågar ifrågasätta, som är raka och ärliga, säger Ola Serneke.

Projekt som Karlatornet, Prioritet Serneke Arena och Barkarby City är resultat av att tänka modigt och utmana normer. Såväl byggnadstekniskt som visionärt. I dessa projekt kan vi tydligt visa vår vilja att tillföra något nytt i ett större perspektiv, att bygga med social hållbarhet i fokus.

Kontakta gärna mäklarna från Savills för mer information om lokalerna.