Svart Logo Barkarby City

I kvarteret MITTEN med egen entré till tunnelbanan, skapas en destination med folkliv och stadsliv tillsammans med lokala och globala hjältar.

Tricoreal Logo

– Vi kommer skapa en härlig stadsdel som är värdefull för alla människor som arbetar, bor och besöker oss, tillsammans med lokala och globala hjältar bildas ett city med folkliv, säger Peter Johansson.

I den nya stadsmiljö som växer fram i Barkarby utvecklar Tricoreal kvarteret MITTEN som har egen entré till tunnelbanan. Kvarteret har en stark hållbarhetsprägel med stort fokus på träbyggnation, co-living och co-working. Här ska Tricoreal skapa en destination med folkliv och stadsliv tillsammans med lokala och globala hjältar.

Co-living: bo själv – lev tillsammans
Tricoreal har också tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Colive, Sveriges största operatör för co-living. Med en digital plattform förbättras kvalitetsaspekterna av hela delningstanken.

– Kvarteret MITTEN, där människan står i centrum, är den perfekta platsen för att etablera en coliving-hubb. Jag vågar påstå att Colive erbjuder en boendeupplevelse som ger en bättre livskvalitet än de mer konventionella bostadsformerna där man lever ensam. De boende har tillgång till allt de behöver från social kontext till mer praktiska detaljer som städning, cykel- och bilpool, smidiga matleveranser, community-events och andra tilläggstjänster, säger Katarina Liljestam Beyer Vd på Colive.

Coworking med hållbarhet för ögonen
Kvarteret MITTEN blir ett kluster för innovativ hållbarhet och är en symbol för omställningstanken där verksamheter, entreprenörer och boende delar synsätt och värderingar kring delningsekonomi och ett mer hållbart sätt att leva och arbeta. Tillsammans med aktörerna i kvarteret ska Tricoreal bygga en stark kultur med hållbarhet för ögonen. Co-working-delen i kvarteret skapas tillsammans med co-working-gurun Ola Cornelius, grundare av H2 Digital Health.

– Kärnan i vår ReHub Coworking är resilience, innovation och entreprenörskap inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det blir en plats där innehållets kraft och sammanhangets förmåga i symbios med arkitektur och design kommer att skapa storheter, säger Peter Johansson, grundare och affärsutvecklare på Tricoreal

Tricoreal utvecklar kvarteret MITTEN i samarbete med Gatun Arkitekter, Arcona och Genesta i detta projekt.